​ویژگی‌‌های ویرا

همراه با به‌روز‌ترین استاندارهای جهانی و تکنولوژی روز دنیا

ارائه خدمات حرفه‌ای در طول چرخه پروژه از خلق ایده و تأمین منابع مالی تا بهره‌برداری و نگهداری

دارا بودن متخصصان خلاق و مجرب در حوزه‌های کاری و صنایع مختلف

دارا بودن زنجیره ارتباطات معتبر در حوزه‌های کاری و صنایع مختلف

برخورداری از دانش و تجربه خبرگان صنایع مختلف در تیم مدیریتی

آخرین کارهای انجام‌شده و در حال اجرا

تاکنون افتخار همکاری با مجموعه‌های زیر را داشته‌ایم: