تجاری‌سازی کسب‌ و کار​​​​​​​

 • ​​اخذ مجوزهای کسب‌ و کار

 • دریافت تسهیلات و تأمین منابع مالی

 • مشاوره و آموزش کسب‌وکار

 • مشاوره و انجام امور ثبتی

خدمات ویرا

پژوهش و سیاست‌گذاری

 • بومی‌سازی اسناد آمایش سرزمین برای دستگاه‌های اجرایی

 • طراحی مدل برنامه‌ریزی تحول دستگاه‌ها

 • مشاوره در تدوین طرح‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و مقررات

 • مشاوره به دستگاه‌های اجرایی پیرامون برنامه توسعه و بودجه

 • مشاوره مهندسی

 • نظارت بر اجرا و بهره‌برداری طرح‌ها

 • بهره‌برداری از طرح‌ها

 • دریافت تسهیلات و تأمین منابع مالی

مشاوره فنی و مهندسی

 • برگزاری رویدادهای تخصصی
 • طراحی و برنامه‌ریزی کارگاه‌ها

 • طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی

آموزش و رویدادها

​ویژگی‌‌های ویرا

همراه با به‌روز‌ترین استاندارهای جهانی و تکنولوژی روز دنیا

ارائه خدمات حرفه‌ای در طول چرخه پروژه از خلق ایده و تأمین منابع مالی تا بهره‌برداری و نگهداری

دارا بودن متخصصان خلاق و مجرب در حوزه‌های کاری و صنایع مختلف

دارا بودن زنجیره ارتباطات معتبر در حوزه‌های کاری و صنایع مختلف

برخورداری از دانش و تجربه خبرگان صنایع مختلف در تیم مدیریتی

آخرین کارهای انجام‌شده و در حال اجرا

تاکنون افتخار همکاری با مجموعه‌های زیر را داشته‌ایم: