تحلیل هیدرولوژیکی و هواشناسی در طراحی سامانه‌های آبیاری

با توجه به این موضوع که یکی از گام‌های ضروری در طراحی سامانه‌های آبیاری و زهکشی تعیین وضعیت هیدرولوژیکی و هواشناسی منطقه و محاسبه پارامترهای موثر برای طراحی سامانه‌های آبیاری و زهکشی است، این دوره در نظر دارد با معرفی ساختار کلی گزارش‌های هواشناسی و هیدرولوژی، معرفی پارامترهای مورد نیاز و آموزش نحوه محاسبه‌ی آن‌ها به صورت دقیق و با استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در پروژه‌های عملی شرکت‌کنندگان را تهیه این دسته از گزارشات آماده سازد .

ثبت‌نام

بررسی موقعیت جغرافیای منطقه، ایستگاه‌های و شبکه آبراهه‌ها
تعیین مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز
محاسبه پارامترهای بارش، دما و تبخیر و تعرق در حوضه آبریز
بررسی اقلیم منطقه مطالعاتی
برآورد میزان آبدهی و سیلاب در منطقه مطالعاتی

بخش نرم‌افزاری
​​​​​​​
آموزش تهیه توزیع‌های آماری بارش حوضه با استفاده از نرم‌افزار Easy Fit
آشنایی با ساختار نرم‌افزار و انجام تنظیمات اولیه
وارد کردن داده‌ها و برازش توزیع‌های آماری
تشریح توزیع‌های آماری و معیارهای نکوئی برازش
ذخیره مقادیر برازش شده در فایل با فرمت CSV
 آموزش تهیه دوره برگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار Hydrojnomon
ساختار نرم‌افزار و تنظیمات عمومی
وارد کردن داده‌ها
انتخاب مدل برازش دادها
گرفتن خروجی از مدل و تحلیل نتایج
 آموزش مدل‌سازی حوضه آبریز با استفاده از نرم‌افزارSWAT
آشنایی با اصول پایه و مبانی مدل SWAT
وارد کردن اطلاعات اولیه و تهیه مدل در ARC SWAT
اجرای مدل و ذخیره‌سازی اطلاعات و داده‌های خروجی
کالیبره کردن مدل، حساسیت‌سنجی و اعتبار‌سنجی مدل SUFI2
اجرای یک پروژه کاربردی با استفاده از مدل SWAT و رفع اشکال
آموزش پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS
ساختار نرم‌افزار و تنظیمات عمومی
ترسیم شماتیک محدوده
ایجاد یک پروژه و وارد کردن داده‌ها
نحوه خروجی گرفتن از برنامه
انجام محاسبات واسنجی مدل

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۱۲ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     


همراه با بازدید

مدرس دوره:
آقای مهندس سهیل جلالی

سبد خرید