این واحد افتخار دارد زیر نظر افراد مجرب و پرسابقه در حوزه تألیف، تدوین و انتشار کتب تخصصی و ملی و با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از برندهای ملی این حوزه فعالیت کند. سابقه مذکور امروز به تألیف و تدوین بیش از ۱۰۰ اثر ملی برای دستگاه‌های مختلف منجر شده است. توان فنی این مجموعه چه در زمینه آماده‌سازی کتب مختلف در حوزه‌های طراحی و صفحه‌آرایی و چه در حوزه چاپ آثار با کیفیت عالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هزینه‌های مناسب به نحوی است که بسیاری از کارفرمایان را به همکاری با این مجموعه سوق داده است. در ادامه نیز فعالیت اثربخش در جهت تولید و نشر مفاهیم مورد نیاز کشور در حوزه‌های قولنین و مقررات، آموزش و پژوهش و فنی و مهندسی به‌صورت کاربردی از جمله مهمترین مأموریت‌های این واحد خواهد بود.​​​​​​​

کتاب‌های در زنجیره فروش ویرا

کتاب‌های ویرا

حوزه برنامه پنج‌ساله و بودجه کل کشور

حوزه آمایش سرزمین

حوزه محیط‌زیست

حوزه دانش‌بنیان

حوزه اقتصادی

حوزه نظام فنی و اجرایی

حوزه اجتماعی

سبد خرید