ماموریت ما: 


۱- اجرای پروژه‌های بومی‌سازی سند ملی آمایش و ۳۱ سند استانی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی
۲- اجرای پروژه‌های تدوین و تنقیح و نشر حقوقی
۳- اجرای پروژه‌های مشاوره پیرامون برنامه توسعه و بودجه دستگاه‌های اجرایی
۴- طراحی مدل برنامه‌‌ریزی تحول دستگاه‌ها براساس ابلاغیه برنامه هفتم و سند تحول دولت
۵- مشاوره در تدوین لوایح و طرح‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و مقررات

گروه محیط زیست

​گروه آمایش سرزمین ​​​​​​​

گروه آب و فاضلاب

​​ گروه تغییرات اقلیمی

 گروه اقتصاد​​​​​​​

گروه محیط زیست

گروه مدیریت

 گروه علوم اجتماعی

 گروه زمین شناسی و معدن

​زهرا سادات حسینی 
دکتری تغییر اقلیم 

نیما نظامی 
دکتری مهندسی محیط زیست

​سعید جلالی
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم ها

​مهمترین طرح های انجام شده 

دارای تأییده دانش‌بنیان در حوزه ​ارائه خدمات سیاست‌گذاری

​​​​چند نمونه از گواهی‌های حسن انجام کار شرکت 

سبد خرید