مبانی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

ثبت‌نام

طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی یکی از مهمترین ابنیه فنی وابسته به شبکه آبیاری با توجه به خصوصیات منطقه و با استفاده از تجارب حاصل از طرح‌های احداث و بهره‌برداری شده در هر منطقه و با لحاظ اصول فنی و اقتصادی باید به نحوی انتخاب شوند که علاوه بر سازگاری با شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه،‌ با سایر اجزاء طرح نیز هم‌خوانی داشته باشند. هدف اصلی این دوره دستیابی به طراحی‌های کاربردی و رایج مورد استفاده در طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی و افزایش مهارت شرکت‌کنندگان در استفاده از اطلاعات دانشگاهی در پروژه‌های عملی می‌باشد.

بررسی عوامل موثر در انتخاب سیستم آبیاری
تعریف اجزای شبکه‌های آبیاری و نحوه توزیع آب در آن
بررسی مبانی پایه، ملاحظات طراحی، مالکیت‌ها و مدول آبیاری
بررسی نقشه‌ها و مقیاس آن‌ها
مبانی طراحی کانال‌ها و پارامترهای هیدرولیکی آن‌ها در شبکه آبیاری
مبانی طراحی ابنیه فنی وابسته به شبکه آبیاری
معرفی روش‌های زهکشی
مبانی طراحی زهکش‌های زیرزمینی
مبانی طراحی زهکش‌های سطحی
بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های زهکشی

بخش نرم افزاری
​​​​​​​
کاربرد نرم‌افزار Drainmod در طراحی و ارزیابی سیستم‌های زهکشی
معرفی اجزای مختلف مدل و نحوه ایجاد فایل‌های ورودی
طراحی و مدیریت زهکشی کنترل شده
معرفی و اجرای نسخه شوری مدل (DRAINMOD-S)
معرفی و اجرای نسخه نیتروژن مدل (DRAINMOD-N)
واسنجی و صحت‌سنجی مدل
انجام یک پروژه

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۲۰ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     


همراه با بازدید

مدرس دوره:
آقای دکتر نصرت‌الله اسدی
​​​​​​​دکترای مهندسی آبیاری و زهکشی

سبد خرید