اصول و ضوابط طراحی تصفیه‏‌خانه‌های آب شهری

در این دوره با اصول جانمایی تصفیه‌خانه آب و طراحی واحدهای گوناگون بر اساس ظرفیت و کیفیت آب ورودی آشنا خواهید شد.​​​​​​​

ثبت‌نام

۱. جانمایی تصفیه‌خانه
۲. طراحی آشغالگیر
۳. طراحی حوض ﺗﻪ‌ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ
۴. طراحی واحد انعقاد و لخته‌سازی
۵. طراحی حوض ﺗﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
۶. طراحی واحدهای صافی
۷. طراحی سیستم گندزادیی
۸. طراحی سیستم کنترل سطح آب
۹. طراحی واحد تغلیظ لجن
۱۰. جانمایی واحدهای تصفیه‌خانه

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۱۶ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     تهران، جامعه مهندسان مشاور ایران


مدرس دوره:
گروه مدرسین
 

همراه با بازدید

سبد خرید