اصول طراحی شبکه‌های آبیاری سطحی​​​​​​​

آبیاری سطحی یکی از روش‌های بسیار پرکاربرد و رایج در سطح مزارع می‌باشد که بیش از ۹۰ درصد اراضی کشور در حال حاضر تحت پوشش این نوع آبیاری می‌باشد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی این سیستم،  دوره موجود به آموزش طراحی سیستم‌های آبیاری سطحی می‌پردازد و با به کارگیری تجربیات متخصیصن این زمینه به افزایش مهارت در شرکت‌کنندگان کمک می‌کند. در پایان دوره برای درک بهتر مفاهیم ارائه شده طی بازدید از طرح‌های آبیاری و انتقال آموزش‌های لازم در حین بازدید، تجربه‌ای جدید و پربار‌ برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌گردد.

ثبت‌نام

آرایش شبکه و انتخاب بهترین پلان طرح
معرفی اجزاء شبکه آبیاری سطحی
برآورد شخصات فیزیکی، اقلیمی و بیولوژیکی منطقه مطالعاتی
برآورد شرایط مدیریت آبیاری
طراحی روش‌های آبیاری سطحی به صورت تجربی و محاسباتی

بخش نرم‌افزاری
شبیه‌سازی هیدرولیک سیستم‌های آبیاری سطحی با استفاده از نرم‌افزار Sirmod      
معرفی نرم‌افزار و انجام تنظیمات اولیه
ایجاد یک پروژه و وارد کردن داده‌ها
نحوه خروجی گرفتن از برنامه
تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده و گراف‌های ترسیم شده
تحلیل سیستم‌های ابیاری سطحی با استفاده از نرم‌افزارWinsrfr
معرفی نرم‌افزار و انجام تنظیمات اولیه
ایجاد یک پروژه و وارد کردن داده‌ها
نحوه خروجی گرفتن از برنامه
تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده و گراف‌های ترسیم شده

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۲۰ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     


همراه با بازدید

مدرس دوره:
آقای دکتر نصرت‌الله اسدی
​​​​​​​دکترای مهندسی آبیاری و زهکشی

سبد خرید