تاثیر کیفیت آب و خاک بر طراحی سامانه‌های آبیاری و زهکشی

کیفیت آب و نوع خاک منطقه یکی از عوامل موثر در طراحی سامانه‎های آبیاری و زهکشی می‌باشد، و طرح‌های آبیاری و زهکشی در هر منطقه با توجه به شرایط محیطی و سازگاری با وضعیت آب و خاک منطقه انتخاب می‌شوند. از این رو بررسی آب و خاک هر منطقه قبل از طراحی سیستم آبیاری یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نوع سیستم انتخابی می باشند. در این دوره شرکت‌کنندگان با چگونگی بررسی کیفیت آب و خاک هر منطقه و عوامل موثر در انتختب نوع سیستم آشنا می‌شوند و آمادگی لازم برای انتخاب گزینه مناسب با شرایط منطقه و منابع در دسترس را پیدا خواهند کرد.

ثبت‌نام

تعیین اطلاعات پایه مورد نیاز مطالعات خاکشناسی
بررسی انواع مطالعات خاکشناسی و مقیاس آن‌ها 
بررسی طبقه‌بندی خاک‌ها و اراضی به منظور آبیاری
بررسی شوری و قلیائیت خاک
بررسی خصوصیات کمی و کیفی آب سطحی و زیرزمینی
طبقه‌بندی آب‌های سطحی و زیرزمینی       
بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی منطقه مطالعاتی

بخش نرم‌افزاری
تعیین بافت خاک با استفاده از نرم افزار Soil Textuer 
ساختار نرم‌افزار و تنظیمات عمومی
وارد کردن داده‌ها
خروجی گرفتن از مدل
تحلیل نتایج
شبیه‌سازی منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزارهای RETC و ROSETTA۲
ساختار نرم‌افزار و تنظیمات عمومی
وارد کردن داده‌ها
انتخاب مدل برازش دادها
برآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎک با استفاده از ROSETTA و بکارگیری آن‌ها در نرم‌افزار RETC
خروجی گرفتن از مدل

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۱۲ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     


همراه با بازدید

مدرس دوره:
آقای دکتر نصرت‌الله اسدی
​​​​​​​دکترای مهندسی آبیاری و زهکشی

سبد خرید