آشنایی با فرایند و واحدهای زلال‌سازی در تصفیه آب​​​​​​​

در این دوره تشریح کیفیت منابع آب شرب و واحدهای مختلف به منظور  زلال­‌سازی آب پرداخته می‌­شود.

ثبت‌نام

۱. ﮐﯿﻔﯿﺖ منابع آب
۲. ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
۳. ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﮐﻠﻮﺋﯿﺪی
۴. اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ‌ﺳﺎزی
۵. ﺗﻪ‌ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
۶. زلال‌سازهای اکسیلاتور
۷. زلال‌سازهای پولساتور
۸. زلال‌سازهای سوپر پولساتور
۹. زلال‌سازهای سنتریفلوک
۱۰. ته‌نشینی لاملا

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۱۶ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     تهران، جامعه مهندسان مشاور ایران


مدرس دوره:
گروه مدرسین
 

همراه با بازدید

سبد خرید