قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی

صاحب اثر:
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

​​​​​​​​​​​​​​تدوین و تنقیح:
سعید جلالی
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​سال چاپ: ۱۳۹۵

معرفی کتاب

دریافت مقدمه کتاب

کتاب ” قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی ” به صورت (EBOOK) توسط گروه انتشارات معاونت پژوهشی منتشر گردید. این کتاب شامل چهار بخش است «کلیات »، «سیاست های اقتصاد کلان »، «سیاست های بهبود فضای کسب و کار و تامین منابع مالی» و «فعالیت ها و تحریک خروج از رکود» می باشد.
اهم نتایجی مثبتی را که می توان از مطالعه کتاب بدست آورد:
۱-    درک بهتر مفاهیم و مبانی قانون توسط مجریان و ذی نفعان و تمهید اجرای صحیح مفاد آن
۲-    ایجاد بستر مناسب برای تحقیق دانشجویان و محققان حوزه حقوقی و اقتصادی کشور
۳-    استفاده از الگوی تهیه لایحه خروج از رکود در تدوین و تنظیم سایر لوایح و قوانین مهم

خواهشمند است جهت دریافت نسخه کاغذی این کتاب به تعداد مورد نظر، از طریق فرم روبرو یا تماس با واحد اداری شرکت ویرا پژوهان پویا به شماره تماس ٨٨۶٩٧٠٠٢، سفارش خود را ثبت نمایید.

راهنمای خرید کتاب

سبد خرید