طراحی و تحلیل نرم‏‌افزاری شبکه‌‏های آب‌رسانی (پیشرفته)​​​​​​​

در این دوره با جانمایی و طراحی پمپ، شیرآلات، تعریف سناریوهای مختلف و همچنین مدلسازی شبکه توزیع در حالت بهره­‌برداری و شناسایی مشکلات آن آشنا خواهید شد.

ثبت‌نام

۱. مروری بر مفاهیم پایه نرم‌افزار
۲. تعریف سناریو و آلترناتیو برای شبکه توزیع
۳.  انواع شیر آلات و نحوه شیرگذاری در نقاط مختلف شبکه
۴. طراحی پمپ به صورت تکی و گروهی برای شبکه
۵. زون‌ بندی فشاری و زون بندی DMA
۶. کالیبره نمودن شبکه و بهینه نمودن آن
۷. مدلسازی کیفیت آب در شبکه توزیع آب
۸. اجرا نمودن شبکه در حالت جریان متغیر

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۱۶ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     تهران، جامعه مهندسان مشاور ایران


مدرس دوره:
جناب آقای مهندس نیما نظامی
 

سبد خرید