آشنایی با مطالعات فاز شناخت طرح‌‏های آب و فاضلاب

در این دوره با طرح­‌های آب و فاضلاب، نحوه بررسی، مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات پایه مورد نیاز به منظور بررسی طرح و تهیه و توجیه آن آشنا خواهید شد.​​​​​​​

ثبت‌نام

۱. تشریح موضوع طرح
۲. بررسی وضعیت محلی و بافت شهری منطقه
۳. بررسی جمعیت
۴. بررسی و شناخت تأسیسات موجود منطقه
۵. بررسی وضع موجود از نظر تهیه مصالح، نیروی انسانی و انرژی
۶. اطلاعات تکمیلی مورد نیاز در مطالعات پایه
۷. کلیماتولوژی و شناخت پارامترهای هواشناسی و اقلیم‌شناسی
۸. مطالعات هیدرولوژی در طرح‌های آب و فاضلاب
۹. مطالعات زمین‌شناسی در طرح‌های آب و فاضلاب
۱۰. مطالعات ژئوتکنیک در طرح‌های آب و فاضلاب
۱۱. مطالعات هیدروژئولوژی در طرح‌های آب و فاضلاب
۱۲. مبانی مطالعات طرح‌های آب و فاضلاب
۱۳. تهیه نقشه‌های منطقه، هم دما، هم باران در نرم افزار ArcGIS

سرفصل‌ها

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۱۶ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     تهران، جامعه مهندسان مشاور ایران


مدرس دوره:
جناب آقای مهندس نیما نظامی
 

سبد خرید