نظارت بر بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

سال 1401-1400

موضوع طرح

 

خدمات مهندسی مشاور برای نظارت بر بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و چاه‌های آب و تأسیسات مرتبط شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی شامل شهرک‌های ایبک‌آباد، خیرآباد، خمین، محلات، دلیجان، نوبران، زاویه، مامونیه، فرمهین

 

شرح خدمات

در این طرح شرکت ویرا پژوهان پویا مسئولیت نظارت بر بهره‌برداری و نگهداری شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، تجهیزات پایش آنلاین، کنتورهای‏ حجمی و هوشمند آب و تأسیسات کلرزنی چاه‌های آب و کلرسنجی آب‏ شهرک‌های صنعتی، مخازن هوایی و زمینی آب و تصفیه‌خانه‌های استحصال پساب، تهیه و تحلیل دوره‌ای تراز منابع و مصارف آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی را بر عهده داشت.‏

الف-اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی:

 1. تهیه شرح خدمات و وظایف مدیر ، کارشناسان و سایر پرسنل بهره‌بردار شبکه  وتصفیه‌خانه فاضلاب، امور آب، ایمنی و محیط زیست بر اساس استانداردها، قوانین و دستورالعمل‌ها و نظارت بر عملکرد آنها
 2. نظارت بر عملکرد شرکت خدماتی شهرک/ناحیه صنعتی و شرکت‌های پیمانکاری خدمات نگهداری شهرک‌ها نواحی صنعتی استان در قبال  بهره‌برداری و نگهداری از شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب و کلیه تاسیسات وتجهیزات ایمنی آتشنشانی، امورمرتبط با آب و محیط زیست که طبق قانون به ایشان و یا پیمانکاران بهره‌بردار تحویل شده است.
 3. ارتباط و تعامل سازنده با شرکت‌های خدماتی، صنعتگران، ادارات نظارتی ذیربط از قبیل محیط زیست،مراکز بهداشت و... از طریق تشکیل جلسات حضوری و پیگیری موارد.
 4. افزایش و ارتقای توانمندی، دانش و مهارت پرسنل بهره‌برداری و نگهداری امور فوق‌الذکر ازطریق برگزاری دوره‌های آموزشی، جلسات توجیهی، اردوهای آموزشی و بازدید از تاسیسیات آب فاضلاب.
 5. تحقیق و تفحص و ارائه‏ روش‌های افزایش بازدهی و مقرون به صرفه نمودن بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب ضمن ارائه روش‌های کاهش هزینه.
 6. تهیه ونظارت شایسته براجرای برنامه‌PM(Preventive Maintenance) تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه یا برنامه مشابه در نرم‌افزار در بهره‌برداری از تصفیه‌خانهو شبکه جمع‌آوری و ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب و تجهیزات آزمایشگاه تصفیه‌خانه فاضلاب و کالیبراسیون وسایل آزمایشگاه، تجهیزات مرتبط با امور آب.
 7. مدیریت بر نحوه برخورد با واحدهای مختلف از لحاظ تخلیه فاضلاب و پسماند و انشعابات غیر‌مجاز آب به شبکه و محاسبه میزان جرائم و موارد مشابه.
 8. تهیه گزارشات فورس‌ماژور، ماهانه، فصلی و سالانه کلیه حوزه‌های فوق‌الذکر و ارائه به مدیریت  HSEE و پیگیری رفع نواقص.
 9. اعلام موارد خاص و مشکلات مربوط به بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب، ایمنی و محیط زیست شهرک\ناحیه صنعتی به شهرک خدماتی شهرک شهرک\ناحیه صنعتی و مدیریت HSEE و پیگیری رفع نواقص.
 10. نظارت و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات اصلاحی بر روی فرایند تصفیه خانه فاضلاب، تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب.
 11. برآورد بودجه مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی، تهیه‌ی مواد و اقلام مصرفی و...و اعلام به کارفرما.
 12. پیگیری پرداخت هزینه‌های جاری از شرکت خدماتی بهره‌بردار تاسیسات و یا پیمانکار بهره بردار. ‎
 13. بررسی بیلان مالی هزینه بهره‌برداری، نگهداری و مبالغ در‏یافت شده بابت فاضلاب بهاء و نحوه ‏هزینه کرد آن و ارائه گزارش مالی در این خصوص از هر مرجعی.
 14. نظارت کامل بر عملکرد شرکت‌های خدماتی و پیمانکار بهره‌برداری از شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب و تاسیسات و مخازن آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان.
 15. نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه‌خانه مطابق شرح وظایف تهیه شده برای ایشان.
 16. نظارت بر کیفیت عملکرد ناظرین برق، مکانیکال و الکترومکانیکال، فرایند و ایمنی و محیط زیست و فضای سبز مطابق شرح وظایف مشخص شده برای ایشان وارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره ۳ ماهه.
 17. نظارت کامل بر عملکرد شرکت‌های خدماتی و پیمانکار خدمات نگهداری ایستگاه‌ها و ست‌های تنفسی، خودروهای آتشنشانی و کلیه تجهیزات ایمنی لازم  به تفکیک هر حوزه کاری آب و فاضلاب و محیط زیست.
 18. نظارت کامل بر نگهداری و عملکرد و راهبری تجهیزات اندازه‌گیری و نگهداری آب،پایش کیفیت پساب تهیه گزارش ماهانه خروجی تجهیزات پایش آنلاین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و تجهیزات گندزدایی آب.
 19. تهیه‌ و تدوین دستورالعمل‌های لازم وابلاغ یه شرکت‌های خدماتی و پیمانکار خدمات نگهداری و واحدهای صنعتی به تفکیک هر یک از حوزه‌های آب و فاضلاب و محیط زیست.
 20. جمع‌آوری و تدوین مصارف کنتور‌خوانی آب واحدهای صنعتی، جمع‌آوری و تحلیل کنتورخوانی‌های حجمی و هوشمند نصب شده در شهرک و برآورد مصارف فضای سبز، تهیه تراز منابع و مصارف آب و تحلیل آن.

ب) اقدامات انجام‌شده در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و آب؛

 1. تهیه و تدوین دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استناد به قوانین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و منطبق بر نوع فرایند و تاسیسات و تجهیزات هر تصفیه خانه.
 2. ‎بررسی وضعیت بهداشتی و زیست محیطی و ایمنی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه‌های فاضلاب در حال ‏ بهره‌برداری وارائه روش‌های ارتقاء وضعیت پارامترهای مذکور و نظارت شایسته بر حسن انجام کار.
 3. بررسی و ارائه روش‌های ارتقاء کیفی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب از طریق بهره برداری و نگهداری شایسته از فرایند سازه‌ها و تجهیزات الکترومکانیکال.
 4. جمع آوری داده‌های مربوط به بهره برداری و نگهداری و انجام آنالیزهای آماری و ارزیابی مقایسه‌ای وتعین نقاط ضعف و قوت.
 5. نظارت بر انجام آزمایشات مورد نیاز بر روی ورودی فاضلاب و پساب خروجی مطابق شاخص ۱( حسن بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌ها)ابلاغی‏ از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست حداقل هر ۲ ماه یکبار و ارسال نتایج آزمایشات به شرکت شهرک‌های صنعتی استان جهت اعلام به سازمان متبوع.
 6. برنامه‌ریزی جهت به حداقل رساندن مصارف انرژی و کاهش سایر هزینه‌های بهره‌برداری.
 7. تهیه برشورهای لازم در تصفیه‌خانه شامل راهنمای تصفیه خانه، ایمنی در تصفیه‌خانه،شرح فرایند، فلودیاگرام و نقنسه سایت، نمودارهای تغییرات کمی و کیفی پساب.
 8.  نظارت بر سیستم های پیش تصفیه واحدهای صنعتی و نحوه عملکرد آنها و پیگیری اصلاح مشکلات مربوط به تخلیه نامناسب سبکه فاضلاب.
 9. نظارت بر عملکرد کارشناس فرایند تصفیه خانه مطابق شرح وظایف مشخص شده برای ایشان.
 10. نظارت بر برآوردمیزان فاضلاب واحدهای صنعتی و نیز صدور قبوض فاضلاب بهاء باثوجه به دستورالعمل‌های بلاغی سازمان (در مورد شهرک‌ها و نواحی صنعتی که تصفیه خانه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی از طریق پیمانکار بهره برداری و نگهداری می‌شود) و نظارت بر عملکرد شرکت‌های خدماتی دراین خصوص.
 11. تهیه شناسنامه منابع تامین آب به تفکیک چاه و انشعاب آب و دبی سنجی و تهیه گزارش روزانه ماهانه و‎ فصلی تراز آب شهرک‌ها ونواحی صنعتی استان مطابق الگوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
 12. شناسایی واحدهای پرمصرف آب و پر تولید کننده فاضلاب و واحدهایی که منابع آب مازاد بر شهرک و ناحیه صنعتی دارند.
 13. نظارت بر عملکرد شرکت خدماتی و پیمانکارخدمات نگهداری درخصوص کلر‌زنی و سنجش کلر باقی‌مانده در شبکه توزیع آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و تهیه گزارش ماهانه اندازه گیری و تحلیل آن.
 14. تحلیل شبکه توزیع آب و نظارت بر عملکرد هیدرولیکی شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و کارکرد شیرآلات آن.
 15. نظارت بر نگهداری محازن هوایی و زمینی آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و کارکرد شیرآلات آن.
 16. تهیه و تدوین گزارش کنتورخوانی حجمی و هوشمند آب مخازن و چاه‌های آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی.
 17. ‏نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی و خدمات نگهداری‏ استان در نگهداری از تأسیسات و شیرآلات و شبکه ‏ توزیع و خطوط انتقال آب و شستشو و ویدئومتری شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب.
 18. شناسایی واحدهای دارای آلایندگی پساب و مخل و اثرگذار بر سیسیتم تصفیه‌خانه فاضلاب و معرفی آن.
 19. پیشنهاد طرح‌های پژوهشی لازم در حوزه محیط زیست امورآب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌‌های فاضلاب.
 20. تهیه و تدوین گزارش دبی ساعتی روزانه و ماهانه و فصلی فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه با توجه به تجهیزات موجود و تحلیل آن.

پ) اقدامات انجام‌شده مکانیکال، برق، الکترومکانیکال تصفیه‌خانه فاضلاب و امورآب:

 1. تهیه برنامه زمان‌بندی نظارت بر وضعیت تجهیزات شبکه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها با توجه به تعداد و تنوع تاسیسیات، میزان کار مورد نیاز و شرایط نگهداری در هر تصفیه‌خانه.‏
 2. نظارت بر بهره‌برداری شایسته از تاسیسات و تجهیزات الکنرو‌مکانیکال شبکه و تصفیه‌خانه وایستگاه پمپاژ شامل تابلوهای برق، بلوئرها، فیلتر پرس، کلرزنی، دوزینگ پمپ‌ها، دانه‌گیر، پمپ‌های لجن‌کش و ٰمستغرق و لیفت، میکسرها، دیزل‌ژنراتور، شیرآلات،لوله‌های تخلیه و بای‌پس،تاسیسات اداری و نگهبانی و تاسیسات اداری و نگهبانی و ساختمان‌های جنبی، روشنایی محوطه.
 3. تهیه نرم افزار سرویس و نگهداری (PM)‏ و بهره‌برداری آن توسط مدیران تصفیه‌خانه‌ها و یا شبیه‌سازی نرم افزار در محیط آفیس( اکسل).
 4. پیگیری استفاده از خدمات گارانتی و وارانتی تجهیزات.
 5. بازرسی چشمی و تست ابزاری و عیب یابی و تشخیص ایرادات، نظارت بر باز و بست نمودن کلیه تجهیزات مکانیکال، هیدرولیکی، برقی، پنوماتیکی دستگاه‌ها بصورت دوره‌ای منظم‏ و مطابق برنامه زمانبندی.
 6. علت‌یابی و تفسیر خرابی‌ها و ارائه و پیشنهاد‏ شیوه صحیح کار با تجهیزات جهت پیشگیری از تکرار و انتقال‏ تجربه به سایر تصفیه‌خانه‌ها.
 7. استخراج و ارائه لیست کامل تجهیزات برقی و مکانیکی، جمع آوری و تدوین دیاگرام‌ها،‌‏ مشخصات فنی ، کاتالوگها و دفترچه‌های راهنمای سازندگان الکترو‌موتورها،‏ انواع پمپ‌ها،‏ ژنراتورها، بلوئر، فلوتر سوییچ و ابزار هیدرولیکی و پنوماتیکی و ابزار دقیق به تفکیک هر قسمت.
 8. همکاری با کارشناس برق تصفیه‌خانه در نصب و تعویض کلید قطعات الکتریکی تابلوها شامل سیم، کابل، کابلشو، عایق‌ها، خازن‌ها، رله، کنترل فاز، بی متال و کنتاکتور و تایمرهای آنالوگ و دیجیتال و سایر اجزای تابلو‌های برق.
 9. قطع و وصل و راه‌اندازی کلیه دستگاه‌ها جهت کنترل آماده بکار بودن بصورت دوره‌ای و منظم.
 10. همکاری با تکنسین مکانیک تصفیه‌خانه در نصب و تعویض کلیه تجهیزات مکانیکی با بکارگیری نفرات و ابزار تدارک دیده شده.
 11. نظارت بر نحوه نگهداری ساختمان‌ها و سازه‌های دستگاه‌ها و حفظ شرایط مناسب محیطی.
 12. نظارت بر کار اپراتورهای تصفیه‌خانه و آموزش و هدایت آنها.
 13. در‏ دسترس بودن و پاسخگویی بشکل۲۴‏ ساعته ‎(on.call)‏ در تمام ایام سال در مواقع اضطراری و بروز خرابی و یا حادثه.
 14. تدوین و نظارت بر ملاحظات ایمنی کار با تجهیزات‏ برقی، مکانیکال و الکترومکانیکال.
 15. تکمیل و ارائه گزارش‌کار روزانه، اخذ تأیید مدیر تصفیه‌خانه و مسئول ذیربط.
 16. ارایه لیست کامل لوازم یدکی مورد نیاز یکسال بهره‌برداری، تهیه فرم سه برگی درخواست کالای مصرفی، پیگیری خرید و تجهیز انبار.
 17. نظارت بر عملکرد و ارسال گزارش کنتورهای هوشمند و حجمی آب،تجییزات پایش آنلاین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، تجهیزات کلر زنی آب شهرک‌ها و تاسیسات سرچاهی به گونه‌ای که دائما در مدار بهره‌برداری باشد.
 18. نظارت بر عملکرد دوربین‌های مدار بسته شهرک‌ها ونواحی صنعتی استان با هماهنگی حراست و مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست شرکت شهرک‌های صنعتی استان و شرکت‌های صنعتی.
 19. تهیه گزارش نظام کیفی بهداشت آب کلرسنجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بر اساس نتایج کلرسنجی روزانهشبکه توزیع آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی.
 20. نظارت بر نحوه و کیفیت نگهداری فضای سبز شهرک‌ها و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی.