مدرس دوره:
جناب آقای مهندس محمدامین غیبی
کارشناس‌ارشد شرکت آب و فاضلاب تهران

اطلاعات دوره:

​     
مدت زمان:
     ۸ ساعت

     هزینه ثبت‌نام:
      
 
     روزهای برگزاری:
      

     محل برگزاری:
     تهران، شهرک غرب


سرفصل‌ها

۱. آشنایی با مفاهیم و مبانی اولیه در طراحی
۲. معرفی داده‌های موردنیاز برای مدل‌سازی شبکه در محیط نرم افزار (پیش‌بینی جمعیت، سرانه مصرف آب و تولید فاضلاب، تعیین ضریب بهره‌برداری، ضریب تبدیل آب به فاضلاب، ضرایب حداقل و حداکثر ساعتی، نشتاب و نفوذ و …)
۳. طراحی هندسی شبکه‌ها
۴. مدل‌سازی هندسی اجزای شبکه در نرم افزار (گره، لوله، منهول، پمپ، تصفیه خانه و …)
۵. وارد کردن قیود طراحی ( حداقل و حداکثرسرعت، پوشش لوله ها، شیب لوله ها و …)
۶. اجرای برنامه و بررسی پیغام های اخطار و خطا
٧. بررسی خروجی ها و کنترل صحت نتایج
۸. گرفتن انواع خروجی ها ( جداول، نقشه ها گراف های زمانی، پروفیل های طولی، کدگذاری بر مبنای رنگ، کانتور و …)

آموزش کاربردی Sewer GEMS 
در طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب​​​​​​​

نرم افزار Water GEMS یک نرم افزار کارآمد برای طراحی و تحلیل شبکه های آبرسانی شهری می باشد.
بعد از ارائه برنامه‌های Water Cad، EPANET، Loop، پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین نرم‌افزار طراحی شبکه‌های آبرسانی در قالب نرم‌افزار Water GEMS ارائه گردید.

ثبت‌نام
سبد خرید