بیانیه مأموریت

تلاش ما در شرکت دانش‌بنیان ویرا پژوهان پویا، مشارکت در توسعه پایدار ایران با نگاه منطقه‌ای و با انجام خدمات فنی و مهندسی، تحقیقاتی، مدیریتی و آموزشی در حوزه پروژه‌های صنعت احداث است.
در این راستا با رعایت به‌روزترین استانداردهای جهانی، بر مبنای جدیدترین مفاهیم علمی و تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از دانش متخصصان خلاق خود، به ارائه خدمات حرفه‌ای در دامنه کاری مذکور از مرحله خلق ایده تا بهره‌برداری و نگهداری از پروژه‌های این صنعت می‌پردازیم.
ما باور داریم جهت تعالی خود و شکل‌گیری جامعه‌ای توسعه‌یافته، با پای‌بندی به اصول و اخلاق حرفه‌ای در محیط سالم رقابتی، می‌توانیم ضمن ایجاد فضای یادگیری پویا و انجام کارهای تیمی، با نوآوری و خلاقیت از فرصت‌های پیش رو بهترین استفاده را ببریم.
در همین راستا با شناسایی و جذب نیروهای متخصص در کنار ایجاد فضا و محیط کار مناسب برای ایشان، فرصت‌های رشد و ارتقا را برای آنها فراهم نموده و نسبت به حفظ و مشارکت کارکنان متعهد در موفقیت‌های شرکت گام برمی‌داریم.
همچنین با توجه به دارا بودن زنجیره ارتباطات معتبر و دانش و تجربه خبرگان صنعت احداث در تیم مدیریتی شرکت، معتقدیم می‌توانیم با مدیریت ریسک و ماندگاری در برابر تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، خدمات شایسته‌‌ای به مشتریان خود ارائه کرده و ضمن دستیابی به اهداف خود در راستای حفظ و تأمین منافع جامعه حرکت نماییم.
ما در نظر داریم در افقی ده ساله، با تأکید بر اصول و مبانی توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست و سازگاری با اقلیم، به عنوان یکی از برترین شرکت‌های مهندسی دانش‌محور باشیم که بر پایه تحقیق و توسعه با طرح ایده‌های نو و کاربردی و ارائه خدمات مهندسی، گام‌های مؤثری در سطح ملی و بین‌المللی در راستای مشارکت در توسعه پایدار ایران بردارد.
                                                                                                             پاییز ۱۳۹۸

ساختار سازمانی

​صلاحیت‌ها و گواهی‌نامه‌ها​​​​​​​

هیأت مؤسسان و هیأت مدیره

​محمد کیــافر
رئیس هیأت مؤسســان
کارشناس ارشد مهندســی  صنایع

سعیــد جـلالی
عضو هیأت مؤسســان
کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی

محمد اسماعیل ممانی
عضو هیأت مؤسســان
کارشناس ارشــد مهندســـی عمران

حامد کیـــافر
​​​​​​​
نایب‌رئیــس هیأت مدیره
دکتری تخصصی کشــاورزی و منابع آب

ســهیل جــلالی
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
کاندیدای دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب

جعفر غفاری شیروان
رئیــس هیأت مدیـــره
کارشناس ارشد مهندســی  آب

اعضای کلیدی

نیما نظامـــی
مدیر دپارتمان تحقیـق و توسـعه
کاندیدای دکتری مهندسی محیط زیست

حسـین نایــب
​​​​​​​
مدیر دپارتمان فنی و مهندسی
 دکتری مهندسی محیط زیست و آب و فاضلاب

جواد رمضانی
عضو گروه تخصصی محیط زیست
دکتـری علوم محیـط زیست و اکـولوژی

مریم رجبی معماری
عضو گروه تخصصی آب و فاضلاب
کارشناس مهندسی عمران

عطیه وکیلی‌فرد
عضو گروه تخصصی آب و فاضلاب
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

رضا قاسم‌زاده
عضو گروه تخصصی محیط زیست
کاندیدای دکتری مهندسی محیط زیست

وحید عظیمی
کارشناس ارشد پروژه‌ها
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

جلال شیری
نماینده استان‌های شمال غرب
دکتری تخصصی کشاورزی و منابع آب

Forgot your password?

Forgot your password? Please enter your mobile number or email address. You will soon receive an email or SMS to create a new password.

Return to the login section

Enter the code you receive.

Return to the login section

Change Password

Change Password

My Account

Orders

View Order

سبد خرید